Menu
A+ A A-

História spoločnosti

História a pôsobnosť firmy ODIS s.r.o. Žilina.

Firma ODIS s.r.o. Žilina vznikla v roku 1995 ako nástupnícka firma po firme ODIS stavebno-obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným Žilina. Pôvodná firma vykonávala rôzne činnosti v oblasti stavebného inžinieringu. Jej hlavnou činnosťou však bol najmä vývoj a predaj programu (KROS) a podporných databáz pre rozpočtovanie stavebných prác na základe analýzy riešenia, ktoré spracoval zakladateľ firmy Ing. Oliver Časnocha.

Nástupnická firma ODIS s.r.o. Žilina (ďalej iba ODIS) vznikla v lete roku 1995. Majiteľom firmy ODIS je Ing. Časnocha Oliver, ktorý je zároveň riaditeľom a tiež spoluautorom rozhodujúcich vývojových úloh riešených v rámci firmy.

Firma ODIS prevzala z pôvodnej spoločnosti plnenie prakticky všetkých rozhodujúcich činnosti súvisiacich s tvorbou a distribúciou nástrojov pre oceňovanie stavebnej produkcie s výnimkou ďalšieho vývoja programu KROS (ktorý bol v tom čase už zastaralý). Z dôvodu potreby väčšej integrácie SR v EÚ bolo potrebné zásadne prepracovať oceňovacie nástroje. ODIS preto začal s vývojom nového programového vybavenia na základe novej prepracovanej analýzy a s novým tímom vývojárov, programátorov. Nový program bol uvedený na trh na začiatku roku 1997 pod názvom OSKAR. Pri návrhu programu OSKAR boli zohľadnené požiadavky na ďalší komplexný rozvoj nástrojov pre oceňovanie a riadenie stavebnej produkcie v súkromnom aj verejnom sektore.

Od roku 2008 bol program OSKAR zmenený na nový prepracovaný systém ODIS.

Hlavnou činnosťou firmy ODIS preto je a aj naďalej bude vývoj a implementácie informačných systémov pre stavebníctvo, vrátane spracovávanie smerných orientačných cenníkov stavebných a montážnych prác a podporných databáz pre individuálny výpočet cien.

Profesionalita a nezávislý prístup k riešeniu problémov zabezpečili, že si firma ODIS získala kredit spoľahlivého špecialistu pre oblasť stavebných cien na Slovensku. Významný podiel činnosti firmy ODIS je preto plnenie náročných služieb aj pre verejnú správu, a to najmä

spracovávanie modelov výpočtu a výpočet indexov vývoja cien stavebných prác a materiálu spotrebovávaného v stavebníctve pre ŠÚ SR

spracovanie vývoja cien v stavebníctve pre EUROSTAT

spracovanie kontrolných rozpočtov

spracovanie cenových expertíz pri príprave a realizácie významných stavieb na Slovensku, najmä stavby železníc, diaľnic, mostov (napr. APOLO) a pod.

Na stiahnutie

Prihlásenie