Menu
A+ A A-

Sadzobník obstarávacích prirážok 2016

V smerných cenách stavebných prác sú započítané aj priemerné náklady na obstaranie materiálu vrátane mimostaveniskovej dopravy od výrobcu alebo predajcu až na stavenisko (ďalej iba ON). Uvedené náklady sú do smerných cien materiálu v súbore materiálu započítané vo výške uvedenej v stĺpci "ON". Hodnota ON je stanovená na jednu mernú jednotku konkrétneho materiálu, alebo skupiny materiálov,  pre ktoré sú obstarávacie náklady rovnaké.

Čítať ďalej...

Na stiahnutie

Prihlásenie