Menu
A+ A A-

Rešerš CS Máj 2013

I.     Smerné orientačné ceny stavebných prác 2013

Kalkulácia smerných orientačných cien vydanie 2013/II

V článku sa pojednáva o základných údajoch príslušného vydania smerných orientačných cien, ako aj o ich výpočte, jednotlivých položkách kalkulačného vzorca SOC a ich použití.

II.     Indexy cien stavebných prác a materiálov za 1. štvrťrok 2013

V tejto kapitole publikujeme výber z indexov vývoja cien a nákladov v stavebníctve, ktoré sú vhodné najmä pre štatistické metódy premietania inflačných vplyvov do cien. Štvrťročné indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb sú zobrazované v podrobnejšom členení. Cenovým základom je priemer roka 2010.

1.     Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb

2.     Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie CPA 2008

3.     Indexy cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve

4.     Indexy nákupných cien vybraných stavebných materiálov

5.     Indexy cien pre uplatnenie metódy FIDIC za mesiac marec 2013 

III.     Komentáre, príklady a ostatné náklady k SOC

V tejto rubrike nájdete informácie o nových metódach potrebných pre efektívne vytvorenie rozpočtov a kalkulácií spracovaných pomocou systému ODIS.

Príklad 37. Postup aktualizácie programu ODIS cez internet

V tomto príklade sú uvedené dve možnosti aktualizácie programu ODIS prostredníctvom internetu.

IV.     Legislatíva

Kapitola obsahuje zoznam zmien v slovenskej legislatíve za obdobie január až marec 2013.

1. Výber zo Zbierky zákonov: januármarec 2013 

2. Vyšlo vo Finančnom spravodaji: január až marec 2013

V.     Články a redakčné oznámenia

Rozpočtovanie zemných prác

Príspevok sa zaoberá problematikou rozpočtovania zemných prác s využitím novej metódy rozpočtovania. Nájdete v ňom zoznam nových položiek pre zemné práce, ktoré boli zaradené do databázy smerných orientačných cien ODIS vydanie máj 2013. Podmienky používania nových položiek sú uvedené v nadpisoch a poznámkach príslušných položiek.

Redakčné oznámenia

Na stiahnutie

Prihlásenie