Menu
A+ A A-

Rešerš CS November 2013

I.     Smerné orientačné ceny stavebných prác 2013

Kalkulácia smerných orientačných cien vydanie 2013/IV

V článku sa pojednáva o základných údajoch príslušného vydania smerných orientačných cien, ako aj o ich výpočte, jednotlivých položkách kalkulačného vzorca SOC a ich použití.

II.     Indexy cien stavebných prác a materiálov za 3. štvrťrok 2013

V tejto kapitole publikujeme výber z indexov vývoja cien a nákladov v stavebníctve, ktoré sú vhodné najmä pre štatistické metódy premietania inflačných vplyvov do cien. Štvrťročné indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb sú zobrazované v podrobnejšom členení. Cenovým základom je priemer roka 2010.

1.     Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb

2.     Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie CPA 2008

3.     Indexy cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve

4.     Indexy nákupných cien vybraných stavebných materiálov

5.     Indexy cien pre uplatnenie metódy FIDIC za mesiac september 2013 

III.     Komentáre, príklady a ostatné náklady k SOC

V tejto rubrike nájdete informácie o nových metódach potrebných pre efektívne vytvorenie rozpočtov a kalkulácií spracovaných pomocou systému ODIS.

Revízia oceňovacej sústavy ODIS

V úvode článok opisuje dôvody pre revíziu oceňovacej sústavy ODIS. Medzi jej hlavné zmeny patrí najmä uplatnenie nového štandardného kalkulačného vzorca. Táto zásadná revízia celej oceňovacej sústavy ODIS si vyžiadala rozsiahle zmeny a úpravy prakticky vo všetkých databázach ODIS. Zmeny a doplnenia sa prejavia aj v aktualizácii programového vybavenia ODIS.

IV.     Legislatíva

Kapitola obsahuje zoznam zmien v slovenskej legislatíve za obdobie júl až september 2013.

1. Výber zo Zbierky zákonov: júlseptember 2013 

2. Vyšlo vo Finančnom spravodaji: júl až september 2013

V.     Články a redakčné oznámenia

Zabezpečenie kvality výstavbového procesu

Článok sa zaoberá problematikou zabezpečenia kvality výstavbového procesu v etape výrobnej a realizačnej prípravy. V príspevku je stručne uvedená a vysvetlená hlavná dokumentácia podporujúca zabezpečenie kvality výstavbového procesu so súvisiacou terminológiou, ktorá je predmetom výrobnej prípravy zhotoviteľa.

Redakčné oznámenia

Na stiahnutie

Prihlásenie