Menu
A+ A A-

Rešerš CS August 2014

I.     Smerné orientačné ceny stavebných prác 2014

Kalkulačný vzorec ODIS pre výpočet SOC 2014

Článok sa zaoberá smernými orientačnými cenami, ktoré sú počítané od vydania 2014/1 podľa nového kalkulačného vzorca ODIS. Nájdete v ňom aj podrobnosti o jednotlivých položkách kalkulačného vzorca ODIS a ich použití.

II.     Indexy cien stavebných prác a materiálov za 2. štvrťrok 2014

V tejto kapitole publikujeme výber z indexov vývoja cien a nákladov v stavebníctve, ktoré sú vhodné najmä pre štatistické metódy premietania inflačných vplyvov do cien. Štvrťročné indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb sú zobrazované v podrobnejšom členení. Cenovým základom je priemer roka 2010.

  • Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb
  • Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie CPA 2008
  • Indexy cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve
  • Indexy nákupných cien vybraných stavebných materiálov
  • Indexy nákupných cien vybraných stavebných materiálov

III.     Komentáre, príklady a ostatné náklady k SOC

V tejto rubrike nájdete informácie o nových metódach potrebných pre efektívne vytvorenie rozpočtov a kalkulácií spracovaných pomocou systému ODIS.

Združené položky v databáze ODIS

Počnúc CÚ 2014/3 budú databázy ODIS postupne doplňované o združené položky, ktoré sa vytvárajú najmä z dôvodu zjednodušenia tvorby zadaní, ponukových rozpočtov a následných spracovaní. Plnia teda podobnú úlohu ako už zaužívané skupinové položky. V ďalšej časti nájdete rozdiely medzi skupinovými a združenými položkami, ako aj zoznam pripravovaných združených položiek.

Doplnenie informácií ku kalkulačnému vzorcu ODIS

V príspevku nájdete prehľadné informácie o podstatných rozdieloch medzi pôvodným TKV a novým KV ODIS a to najmä v súvislosti s používaním databáz ODIS do konca roka 2013 a od roku 2014. Druhá časť príspevku sa venuje obsahu jednotlivých položiek nového KV ODIS.

IV.     Legislatíva

Kapitola obsahuje zoznam zmien v slovenskej legislatíve za obdobie apríl až jún 2014.

  1. Výber zo Zbierky zákonov: apríljún 2014
  2. Vyšlo vo Finančnom spravodaji: apríl až jún 2014

V.     Články a redakčné oznámenia

Redakčné oznámenia

 

Na stiahnutie

Prihlásenie