Menu
A+ A A-

Rešerš CS Február 2014

I.     Smerné orientačné ceny stavebných prác 2014

Kalkulačný vzorec ODIS pre výpočet SOC 2014

Článok sa zaoberá smernými orientačnými cenami, ktoré sú počítané od vydania 2014/1 podľa nového kalkulačného vzorca ODIS. Nájdete v ňom aj podrobnosti o jednotlivých položkách kalkulačného vzorca ODIS a ich použití.

II.     Indexy cien stavebných prác a materiálov za 4. štvrťrok 2013

V tejto kapitole publikujeme výber z indexov vývoja cien a nákladov v stavebníctve, ktoré sú vhodné najmä pre štatistické metódy premietania inflačných vplyvov do cien. Štvrťročné indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb sú zobrazované v podrobnejšom členení. Cenovým základom je priemer roka 2010.

1.     Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb

2.     Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie CPA 2008

3.     Indexy cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve

4.     Indexy nákupných cien vybraných stavebných materiálov

5.     Indexy cien pre uplatnenie metódy FIDIC za mesiac december 2013 

III.     Komentáre, príklady a ostatné náklady k SOC

V tejto rubrike nájdete informácie o nových metódach potrebných pre efektívne vytvorenie rozpočtov a kalkulácií spracovaných pomocou systému ODIS.

Príklad 39. Aktualizácie z databáz ODIS 2014

V prvej časti článok opisuje postup, ako postupovať pri aktualizácii zákaziek databázou ODIS 2014. Druhá časť sa venuje aktualizácii vlastných položiek novou databázou ODIS 2014.

Náklady spojené s umiestnením stavby

1. Náklady na zariadenie staveniska (ZS)

2. Prevádzkové vplyvy

3. Územie so sťaženými výrobnými podmienkami

4. Ostatné NUS

IV.     Legislatíva

Kapitola obsahuje zoznam zmien v slovenskej legislatíve za obdobie október až december 2013.

1. Výber zo Zbierky zákonov: októberdecember 2013 

2. Vyšlo vo Finančnom spravodaji: október až december 2013

V.     Články a redakčné oznámenia

Výstavy v Slovenskej republike v roku 2014

Redakčné oznámenia

 

Na stiahnutie

Prihlásenie