Menu
A+ A A-

Rešerš CS November 2014

I.     Smerné orientačné ceny stavebných prác 2014

Kalkulačný vzorec ODIS pre výpočet SOC 2014

Článok sa zaoberá smernými orientačnými cenami, ktoré sú počítané od vydania 2014/1 podľa nového kalkulačného vzorca ODIS. Nájdete v ňom aj podrobnosti o jednotlivých položkách kalkulačného vzorca ODIS a ich použití.

II.     Indexy cien stavebných prác a materiálov za 3. štvrťrok 2014

V tejto kapitole publikujeme výber z indexov vývoja cien a nákladov v stavebníctve, ktoré sú vhodné najmä pre štatistické metódy premietania inflačných vplyvov do cien. Štvrťročné indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb sú zobrazované v podrobnejšom členení. Cenovým základom je priemer roka 2010.

1.     Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb

2.     Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie CPA 2008

3.     Indexy cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve

4.     Indexy nákupných cien vybraných stavebných materiálov

5.     Indexy cien pre uplatnenie metódy FIDIC za mesiac september 2014 

III.     Komentáre, príklady a ostatné náklady k SOC

V tejto rubrike nájdete informácie o nových metódach potrebných pre efektívne vytvorenie rozpočtov a kalkulácií spracovaných pomocou systému ODIS.

Cena stavby

V štádiu prípravy investičného zámeru staviteľ spravidla nemá dostatočne podrobný, alebo žiadny projekt stavby. Najpresnejšie odhady celkovej ceny stavby je možné spracovať na základe porovnania pripravovanej stavby k podobným, už zrealizovaným stavbám. Pri spracovaní odhadu celkovej ceny stavby je potrebné určiť, aké druhy nákladov môžu na danej stavbe vzniknúť a následne zvoliť vhodnú metódu, ako tieto náklady vypočítať, alebo zistiť. Článok obsahuje členenie kapitálových výdavkov pre výpočet celkovej ceny stavby.

Príklad 41. Výpočet celkových nákladov stavby v systéme ODIS

Príklad sa venuje dvom možnostiam využitia systému ODIS pre výpočet celkovej ceny stavby. Prvý výpočet ceny je na základe cenníka Odhad ceny stavby. Druhý výpočet ceny v systéme ODIS je s využitím databázy ODIS. Prednosťou tohto postupu je vyššia presnosť odhadu ceny a súbežné spracovanie zadania pre potrebu obstarania zákazky, stavby, a to v požadovanom členení.

IV.     Legislatíva

Kapitola obsahuje zoznam zmien v slovenskej legislatíve za obdobie júl až september 2014.

1. Výber zo Zbierky zákonov: júlseptember 2014 

2. Vyšlo vo Finančnom spravodaji: júlseptember 2014

V.     Články a redakčné oznámenia

Technologický predpis na vybraný stavebný proces – 1. časť

Redakčné oznámenia

 

Na stiahnutie

Prihlásenie