Menu
A+ A A-

Rešerš CS November 2015

I.     Smerné orientačné ceny stavebných prác 2015/IV

Kalkulačný vzorec ODIS pre výpočet SOC 2015

Článok sa zaoberá smernými orientačnými cenami, ktoré sú počítané od vydania 2014/1 podľa nového kalkulačného vzorca ODIS. Nájdete v ňom aj podrobnosti o jednotlivých položkách kalkulačného vzorca ODIS a ich použití.

II.     Indexy cien stavebných prác a materiálov za 3. štvrťrok 2015

V tejto kapitole publikujeme výber z indexov vývoja cien a nákladov v stavebníctve, ktoré sú vhodné najmä pre štatistické metódy premietania inflačných vplyvov do cien. Štvrťročné indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb sú zobrazované v podrobnejšom členení. Cenovým základom je priemer roka 2010.

     1.     Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb

     2.     Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie CPA 2008

     3.     Indexy cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve

     4.     Indexy nákupných cien vybraných stavebných materiálov

5.     Indexy cien pre uplatnenie metódy FIDIC za mesiac september 2015 

III.     Komentáre, príklady a ostatné náklady k SOC

V rubrike nájdete informácie o nových metódach potrebných pre efektívne vytvorenie rozpočtov a kalkulácií spracovaných pomocou systému ODIS.

Nové združené položky v databáze ODIS

Databázy ODIS budú od CÚ 2014/3 postupne doplňované o združené položky, ktoré sú vytvárané najmä z dôvodu zjednodušenia tvorby zadaní, ponukových rozpočtov a následných spracovaní. Článok obsahuje aj zoznam nových združených položiek uvedených v aktuálnej cenovej úrovni 2015/4.

Príklad č.46 Tvorba vlastného TOV v programe ODIS

V príklade nájdete postup tvorby vlastného technologicko-organizačného variantu s využitím niektorých združených položiek databázy ODIS. Dodávateľ má možnosť si vytvoriť podľa presnej špecifikácie svoj vlastný technologicko-organizačný variant a porovnať si tak orientačnú cenu s jeho vlastnou variantou.

Návod na stiahnutie elektronickej prílohy Cenových správ pre stavebníctvo

IV.     Legislatíva

Kapitola obsahuje zoznam zmien v slovenskej legislatíve za obdobie júl až september 2015.

1. Zákony, vyhlášky, opatrenia, oznámenia 

2. Výber zo Zbierky zákonov: lseptember 2015 

     3. Vyšlo vo Finančnom spravodaji: júl až september 2015

V.     Články a redakčné oznámenia

Riadenie a overovanie kvality v procese obstarania stavebného diela – 1. časť

Redakčné oznámenia

 

Na stiahnutie

Prihlásenie