Menu
A+ A A-

Rešerš CS November 2016

I. Smerné orientačné ceny stavebných prác 2016/IV

Kalkulačný vzorec ODIS pre výpočet SOC 2016
Článok sa zaoberá smernými orientačnými cenami, ktoré sú počítané od vydania 2014/1 podľa nového kalkulačného vzorca ODIS. Nájdete v ňom aj podrobnosti o jednotlivých položkách kalkulačného vzorca ODIS a ich použití.

II. Indexy cien stavebných prác a materiálov za 3. štvrťrok 2016

V tejto kapitole publikujeme výber z indexov vývoja cien a nákladov v stavebníctve, ktoré sú vhodné najmä pre štatistické metódy premietania inflačných vplyvov do cien. Štvrťročné indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb sú zobrazované v podrobnejšom členení. Cenovým základom je priemer roka 2010.

1. Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb
2. Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie CPA 2008
3. Indexy cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve
4. Indexy nákupných cien vybraných stavebných materiálov
5. Indexy cien pre uplatnenie metódy FIDIC za mesiac september 2016

III. Komentáre, príklady a ostatné náklady k SOC

V rubrike nájdete informácie o nových metódach potrebných pre efektívne vytvorenie rozpočtov a kalkulácií spracovaných pomocou systému ODIS.
Príklad č.50 Zmena metodiky presunu hmôt v rozpracovanej, alebo hotovej zákazke v systéme ODIS 2016 – 2. časť
V systéme ODIS 2016 boli doplnené niektoré funkcie na uľahčenie prevodu zákazky. Príklad je zameraný na náklady na obstaranie, montáž, demontáž a transport zariadení pre manipuláciu, ktoré v SC cenách nie sú zahrnuté. Konkrétny postup zmeny metodiky nájdete v príklade.
Návod na stiahnutie elektronickej prílohy Cenových správ pre stavebníctvo

IV. Legislatíva

Kapitola obsahuje zoznam zmien v slovenskej legislatíve za obdobie júl až september 2016.
1. Výber zo Zbierky zákonov: júl až september 2016
2. Vyšlo vo Finančnom spravodaji: júl až september 2016

V. Články a redakčné oznámenia

Príprava stavby, predzákazková príprava I. časť
Redakčné oznámenia

Na stiahnutie

Prihlásenie