Menu
A+ A A-

Rešerš CS August 2016

I. Smerné orientačné ceny stavebných prác 2016/III

Kalkulačný vzorec ODIS pre výpočet SOC 2016
Článok sa zaoberá smernými orientačnými cenami, ktoré sú počítané od vydania 2014/1 podľa nového kalkulačného vzorca ODIS. Nájdete v ňom aj podrobnosti o jednotlivých položkách kalkulačného vzorca ODIS a ich použití.

II. Indexy cien stavebných prác a materiálov za 2. štvrťrok 2016

V tejto kapitole publikujeme výber z indexov vývoja cien a nákladov v stavebníctve, ktoré sú vhodné najmä pre štatistické metódy premietania inflačných vplyvov do cien. Štvrťročné indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb sú zobrazované v podrobnejšom členení. Cenovým základom je priemer roka 2010.
1. Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb
2. Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie CPA 2008
3. Indexy cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve
4. Indexy nákupných cien vybraných stavebných materiálov
5. Indexy cien pre uplatnenie metódy FIDIC za mesiac jún 2016

III. Komentáre, príklady a ostatné náklady k SOC

V rubrike nájdete informácie o nových metódach potrebných pre efektívne vytvorenie rozpočtov a kalkulácií spracovaných pomocou systému ODIS.
Príklad č.49 Zmena metodiky presunu hmôt v rozpracovanej, alebo hotovej zákazke v systéme ODIS 2016
Firma ODIS prišla v posledných rokoch s novou metodikou výpočtu presunu hmôt. Vychádza z požiadaviek klientov, ktorí požadujú spracovanie svojich zákaziek, aby presun hmôt bol započítaný priamo v cenách konštrukčných prvkov. Niekedy si prax vyžaduje potrebu urobiť zmenu metodiky spracovania presunu hmôt v hotovej, alebo rozpracovanej zákazke. Konkrétny spôsob zmeny metodiky nájdete v príklade.
Návod na stiahnutie elektronickej prílohy Cenových správ pre stavebníctvo

IV. Legislatíva

Kapitola obsahuje zoznam zmien v slovenskej legislatíve za obdobie apríl až jún 2016.
1. Zákony, vyhlášky, opatrenia, oznámenia
2. Výber zo Zbierky zákonov: apríl až jún 2016
3. Vyšlo vo Finančnom spravodaji: apríl až jún 2016
V. Články a redakčné oznámenia
Redakčné oznámenia

Na stiahnutie

Prihlásenie