Menu
A+ A A-

Rešerš CS November 2017

I.     Smerné orientačné ceny stavebných prác 2017/IV

Kalkulačný vzorec ODIS pre výpočet SOC 2017

Článok sa zaoberá smernými orientačnými cenami, ktoré sú počítané od vydania 2014/1 podľa nového kalkulačného vzorca ODIS. Nájdete v ňom aj podrobnosti o jednotlivých položkách kalkulačného vzorca ODIS a ich použití.

II.     Indexy cien stavebných prác a materiálov za 3. štvrťrok 2017

V tejto kapitole publikujeme výber z indexov vývoja cien a nákladov v stavebníctve, ktoré sú vhodné najmä pre štatistické metódy premietania inflačných vplyvov do cien. Štvrťročné indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb sú zobrazované v podrobnejšom členení. Cenovým základom je priemer roka 2010.

1.     Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb

2.     Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie CPA 2008

3.     Indexy cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve

4.     Indexy nákupných cien vybraných stavebných materiálov

5.     Indexy cien pre uplatnenie metódy FIDIC za mesiac september 2017 

III.     Komentáre, príklady a ostatné náklady k SOC

V rubrike nájdete informácie o nových metódach potrebných pre efektívne vytvorenie rozpočtov a kalkulácií spracovaných pomocou systému ODIS.

Príklad č.54 Vyhodnocovanie ponukovej ceny využitím smerných cien databázy ODIS

Zamerali sme sa na čo najrýchlejšie a najefektívnejšie vyhodnotenie ponukových cien s využitím systému ODIS a jeho databáz. V našom príklade nám ide len o rýchle vyhodnotenie jednej zákazky porovnaním s databázou a jeho ďalší export do MS Excel. Konkrétny postup nájdete v príklade.

Návod na stiahnutie elektronickej prílohy Cenových správ pre stavebníctvo

IV.     Legislatíva

Kapitola obsahuje zoznam zmien v slovenskej legislatíve za obdobie júl až september 2017.

1. Výber zo Zbierky zákonov: júl až september 2017

2. Vyšlo vo Finančnom spravodaji: júl až september 2017

V.     Články a redakčné oznámenia

Príprava stavby, realizačná príprava III. časť

Redakčné oznámenia

Na stiahnutie

Prihlásenie