Menu
A+ A A-

Databázy

Materiál

Materiál - špecifikácia (samostatne rozpočtovaný materiál)

Databáza obsahuje materiál, ktorý nie je obsiahnutý v smernej cene. Ocení sa samostatne a to cenou bez DPH, doplnenou o náklady obstarávania.

 

RUSO

Katalógy rozpočtových ukazovateľov stavebných objektov - RUSO

Obsahuje viac ako 1000 rozpočtov stavebných objektov spracovaných v skupinách stavebných dielov. Každý objekt obsahuje popis a technickú správu.

 

SKP

Súbor skupinových položiek a remesiel.

Obsahuje balíčky rozborov skupinových a agregovaných položiek. Vhodný pre rýchle zostavenie ponukových rozpočtov

Výroba a Stroje

Súbor rozborov polotovarov - Výroba

Kalkulácia nákladov pre výrobu polotovarov na stavbe. Obsahuje rozbory polotovarov, výstuží, mált, betónov a živičných zmesí v centrálnych výrobniach.

Súbor rozborov, nákladov na stroje - Stroje

Individuálna kalkulácia podnikových sadzieb strojohodín.

Na stiahnutie

Prihlásenie