Menu
A+ A A-

Katalógy HSV prác

Katalógy Hlavnej Stavebnej Výroby, (zemné práce, zakladanie, lešenie, demolácie)

Databáza HSV obsahuje nasledujúce katalógy stavebných prác

800-0
800-1
800-2
800-3
800-6
801-1
801-2
801-3 
801-4 
801-5
801-6
801-7
821-1
822-1
823-1
823-2
824-1
824-2
824-3
824-4
825-1
825-2
825-3
825-4
825-9
270-1
270-2
828-1
831-1
831-2
832-1
838
Úvodná časť (pravidlá pre využitie katalógov)
Zemné práce
Zvláštne zakladanie objektov
Lešenie-dočasné žeriavové dráhy
Demolácia objektov
Bežné stavebné práce
Stavebné práce z prefabrikovaných dielcov
Búranie a podchycovanie konštrukcií
Opravy a údržba
Zvláštne stavebné práce
Jadrové elektrárne
Komíny výškové a dymovod
Mosty
Komunikácie pozemné a letisko
Plochy a úprava územia
Rekultivácia
Železnice koľajové normál. rozchodu a širokorozchodné
Železnice koľajové mestské
Železnice koľajové úzkorozchodné
Železnice koľajové železničný zvršok metra
Objekty podzemné - studne
Objekty podzemné - štôlne
Stanice a tunely metra
Objekty podzemné – tunely
Metro – skupinové ceny
Vedenie rúrové diaľkové a prípojné - vodovody a kanalizácie
Vedenie rúrové diaľkové a prípojné - plynovody
Kábelovody
Hydromeliorácie poľnohospodárske
Hydromeliorácia lesnickotechnické
Hrádze a úpravy na tokoch
Práce stavebné pri budovaní technolog. zariadení

Na stiahnutie

Prihlásenie