Menu
A+ A A-

MODULY

Rozpočet

Rozpočet je základným a v praxi najčastejšie využívaným oceňovacím nástrojom v stavebníctve. Slúži zároveň ako podklad pre tvorbu ďalších dokumentov využiteľných pre riadenie a fakturáciu stavebnej výroby.

Čítať ďalej...

Oferta

Oferta je využívaná investormi a dodávateľmi na vyhodnotenie výberových konaní a s tým spojený výber najvhodnejšieho dodávateľa, subdodávateľa  - podľa rôznych kritérií.

Čítať ďalej...

Výrobná kalkulácia

Výrobná kalkulácia pomáha v podmiekach konkurencie kalkulovať náklady na stavebné práce a tým určiť ich cenu. Pre výpočet ceny sú využívané rôzne kalkulačné metódy, kde je cena vytvorená ako súčet predpokladaných nákladov na reaizáciu stavebných prác a zisku.

Čítať ďalej...

Na stiahnutie

Prihlásenie