Menu
A+ A A-

Rozpočet

Rozpočet je základným a v praxi najčastejšie využívaným oceňovacím nástrojom v stavebníctve. Slúži zároveň ako podklad pre tvorbu ďalších dokumentov využiteľných pre riadenie a fakturáciu stavebnej výroby.

Modul rozpočet

Zostavenie rozpočtu 

 • jednoduchú prácu s výkazom výmer
 • tvorbu figúr - dokonalejší (univerzálnejší) nástroj na tvorbu výkazu výmer, napríklad pri zmene množstva je jednoduchšie prepočítanie výmer
 • výmer tvorba zadania alebo ponuky, súhrny za stavbu, porovnávanie ponuky s orientačnými cenami, indexovanie rozpočtu a ďalšie hromadné úpravy, množstvo exportov a importov, profesionálne tlačové zostavy...
 • jednoduché vyhľadávanie, zápis databázových a vlastných položiek do rozpočtu
 • automatický prepočet presunu hmôt a sutiny

Úprava rozpočtu

 • úprava údajov priamo v rozpočte
 • indexovanie cien
 • hromadné úpravy množstva
 • úprava automatického súčtovania a zaradenia položiek v rozpočte
 • tvorba a využívanie vlastných skupinových položiek
 • zlúčenie rozpočtov

Systémové výstupy

 • výstupné zostavy
 • exporty do Excelu, OpenOffice
 • tvorba zadania bez cien (slepý rozpočet)

Iné postupy zostavenia rozpočtov

 • zo skupinových položiek SP-DIEL
 • z rozpočtových ukazovateľov RU-SO

Vybrané ukážky zo systému ODIS - modul Rozpočet

View the embedded image gallery online at:
https://www.odis.sk/system-odis/moduly/rozpocet#sigFreeId8af106af5b

Na stiahnutie

Prihlásenie